Mijn verhaal in.../My story in... 

Neocat Magazine

Niet lang nadat er een stukje in Me & My Cat had gestaan, werd ik benadert door de redacteur van het blad Neocat Magazine. 

Ook zij wilden de portretten van Aggies Snijportretten in hun magazine hebben. 

Zodoende stond Aggies Snijportretten in het zomernummer van Neocat Magazine. 

 

Not long after a piece had appeared in Me & My Cat, I was approached by the editor of Neocat Magazine. 

They also wanted the portraits of Aggies Cut Portraits in their magazine. 

That is why Aggies Cut Portraits was in the summer issue of Neocat Magazine. 

Maak een Gratis Website met JouwWeb