Mijn verhaal in.../My story in... 

It's Coontime!

Tot slot werd ik in juni 2019 benadert door de redacteur van het magazine It's Coontime! 

Dit omdat er veel portretten van Maincoon-katten door Aggies Snijportretten zijn gemaakt en dat hadden ze gezien op Facebook. 

Zodoende kwam Aggies Snijportretten ook nog in het herfstnummer van het magazine It's Coontime! te staan.

 

Finally, in June 2019, I was approached by the editor of the magazine It's Coontime! 

This is because many portraits of Maincoon cats have been made by Aggies Cut Portraits and they saw that on Facebook. 

As a result, Aggies Cut Portraits also appeared in the autumn issue of the magazine It's Coontime! to stand.

Maak een Gratis Website met JouwWeb