Wachtlijst/Waitinglist

Nadat de aanbetaling van €20,- is voldaan kom je op een wachtlijst te staan. 

Er is op dit moment een wachttijd van ca 4 weken. 

 

After the deposit of € 20, - has been paid, you will be placed on a waiting list.

Currently there is a waiting period about 4 weeks.