Tutorial

Een video van mij gaat niet lukken, dus hier onder een YouTube-filmpje waar het goed uitgelegd wordt (in het Engels)

A video of mine is not going to work, so below a YouTube video where it is well explained (in English)

Hier onder dan nog wel de uitleg van mij met foto's zodat je kunt zien hoe door mij een portret gemaakt wordt.

Below is the explanation of me with photos so you can see how I make a portrait.

Onderstaande foto's werden toegestuurd om een portret te maken van de (inmiddels overleden) hond.

* Toestemming is verkregen van de bazin van de hond om hier foto's te plaatsen.

 

The photos below were sent to make a portrait of the (now deceased) dog.

* Permission has been obtained from the owner of the dog to post photos here.

Instructies:

 1. De foto's worden online bewerkt op pixlr.com. De  2 foto's zijn samengevoegd tot 1 foto, daarna is er een foto in grijstinten van gemaakt en als laatste is er een poster van gemaakt (postarize).(Zie foto 1)
 2. Als de foto klaar is, wordt hij uitgeprint in spiegelbeeld, op de gewenste grootte. Daarna wordt hij laag voor laag uitgesneden, beginnende bij de 2e tintkleur.
 3. Benodigdheden: (Zie foto 2)
 • Snijmat
 • Snijmes
 • Liniaal
 • Paperclips
 • 7 kleurtinten karton
 • Fotolijm
 • De uitgeprinte foto
 • Plakband

 

Instructions:

 1. The photos are edited online at pixlr.com.The 2 photos were merged into 1 photo, then a photo in gray tones was made and finally a poster was made (postarize). (See photo 1)
 2. When the photo is ready, it is printed in a mirror image, at the desired size. Then it is cut layer by layer, starting with the 2nd shade color.
 3. Requirements: (See photo 2)
 • Cutting mat
 • Cutting knife
 • Ruler
 • Paperclips
 • 7 color shades of cardboard
 • Photo glue
 • The printed photo
 • Adhesive tape

 

Foto 1

Foto 2

Dit portret wordt gemaakt in bruin tinten op maat 24x30cm.

This portrait is made in brown tones to size 24x30cm.

Instructies voor het snijden:

 1. De (in 2 delen) uitgeprinte foto wordt met plakband aan elkaar geplakt en op maat gesneden. 
 2. Dan wordt hij met paperclips vast gemaakt aan de 2e laag karton (Zie foto 3). We werken van licht naar donker. De achtergrond is dan in dit geval wit.(= 1ste laag)
 3. De lichtste kleur(= 2e laag) wordt nu uitgesneden. (Zie foto 4).
 4. Als alle lichte stukken zijn uitgesneden, dan kun je laag 2 op laag 1 plakken. (Zie foto 5).
 5. Herhaal punt 2 t/m 4 tot alle lagen zijn uitgesneden en opgeplakt.(Zie foto 6,7,8,9). 
 6. Nu is het portret klaar! (Zie foto 10).

 

Cutting Instructions:

 1. The (in 2 parts) printed photo is glued together with adhesive tape and cut to size.
 2. Then it is attached to the 2nd layer of cardboard with paperclips (see photo 3). We work from light to dark. The background is then white in this case.(= 1st layer)
 3. The lightest color (= 2nd layer) is now cut out. (See photo 4).
 4. When all light pieces have been cut out, you can stick layer 2 on layer 1. (See photo 5).
 5. Repeat steps 2 to 4 until all layers have been cut and pasted.(See photo 6,7,8,9).
 6. Now the portrait is ready! (See photo 10).

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10 


Maak een Gratis Website met JouwWeb